جستجو
جستجو

ناوگان توزیع

یکی از مزیت های اصلی گروه نوآوران اشراف کامل به فرآیند ویزیت، فروش و توزیع مویرگی کالاست. به این منظور، علاوه بر طراحی و اجرای تورهای ویزیت منظم و کار آمد مشتریان از طریق ایجاد سیستم مسیدبندی جامع و دوره ویزیت مناسب، سیستم توزیع کالا به نحوی طراحی شده است تا حداکثر در ۲۴ ساعت پس از دریافت سفارش مشتری، کالای سفارش داده شده، تحویل شود.

استفاده از نرم افزار تخصصی توزیع مویرگی، کارکنان دارای سابقه مناسب در امر ویزیت و توزیع، استفاده مداوم از نظرات مشتریان شرکت و توجه خاص به پاسخگویی به موقع به نیاز مشتری، موجب شده است تا گروه نوآوران، یکی از تامین کنندگان مطرح و خوشنام در جامعه آزمایشگاهی کشور، شناخته شود.