جستجو
جستجو

کنترل کیفی

واحد کنترل کیفی شرکت از ترکیب همکاران تحصیلکرده و متخصص به همراه همکاران مجرب در امر کنترل کیفی ایجاد شده است. واحد کنترل کیفی گروه نوآوران، متشکل از دو تیم است که در کارخانه و دفتر مرکزی شرکت مستقر هستند.

شعار و راهبرد اساسی گروه در تولید محصول با کیفیت، موجب شده است تا واحد کنترل کیفی گروه، از مهمترین و فعال ترین واحد های شرکت باشد.

برخی از اقدامات مستمر واحد کنترل کیفی گروه، به شرح زیر است:

  • استقرار در محل دستگاههای تولیدی و نظارت مستمر بر فرآیند تولید شرکت و اطمینان از رعایت کلیه رفتارهای حرفه ای و سازمانی صحیح کارکنان
  • انتخاب جامعه آماری مناسب از محصولات تولید شده به منظور انجام آزمایشات دقیق و کارآمد در محل آزمایشگاه شرکت
  • نظارت مستمر بر رعایت دستور العمل های مربوط به سیستم های کنترل کیفیت ISO و GMP
  • کنترل کیفی کلیه مواد اولیه و بسته بندی قبل از ورود به انبار
  • ارتباط مستمر با سازمان غذا و دارو و وزارت صمت و اداره استاندارد، به منظور اطمینان از رعایت تمام قوانین و دستورالعمل های مربوط