جستجو
جستجو

آنزیم RT

 

 شرکت سازنده  ZIST VIRAYESH
کشور سازنده  ایران
کاربرد  آنزیم رونوشت بردار معکوس  برای رونوشت برداری معکوس و تهیه cDNA از انواع مولکول‌های کوتاه و بلند و با ساختارهای ساده و پیچیده RNA طراحی شده است  و در تکنیک Real Time PCR کاربرد دارد.

ویژگی ها

• حاوی آنزیم Reverse Transcriptase خالص شده با انواع روش‌های کروماتوگرافی و فعال در محدوده دمایی 42 تا 70 درجه سانتیگراد
• دمای بهینه فعالیت آنزیم Reverse Transcriptase دمای 55 درجه سانتیگراد
• مناسب جهت رونوشت برداری از مولکول های RNA با درصد بالای GC و یا دارای ساختارهای ثانویه
• حساسیت بالا جهت رونوشت برداری از RNA ویروسی یا RNA با غلظت بسیار کم
• حاوی RNase Inhibitor
• بازدهی بالای تولید محصول
• سرعت و دقت بالا حین انجام واکنش
• پایداری بالا جهت نگهداری طولانی مدت در دمای منفی 20 درجه سانتیگراد
• غیرفعال سازی آنزیم با حرارت دادن در دمای 95 درجه سانتیگراد به مدت 10 دقیقه
• مورد استفاده جهت سنتز cDNA، انجام Real Time PCR و تهیه cDNA Library

جدول سفارش

شماره کاتالوگ حجم(mL) تعداد واکنش بسته بندی
ZV02010100

100ماکرولیتر

100

100مایکرولیترآنزیم+500مایکرولیتر بافر

جدول سازگاری

بروشور و اطلاعات

جدول INR

محصولات مرتبط