جستجو
جستجو

مسترمیکس One Step RT-qPCR

 

نام شرکت سازنده ZIST VIRAYESH
کشور سازنده ایران
کاربرد برای سنجش کمی میزان RNA در یک نمونه، با استفاده از فناوری  Real-Time PCR و پروب های نشاندار شده با رنگهای فلؤورسنت می توانید از این محصول استفاده کنید. تمام اجزای واکنش در این مخلوط وجود دارد و شما تنها می بایست آب، پرایمرها، پروب ها و نمونه RNA را اضافه کنید

ویژگی ها

• حاوی آنزیم های خالص شده با انواع روش های کروماتوگرافی در چندین مرحله
• حاوی آنزیم Reverse Transcriptase پایدار در برابر افزایش دما و فعال در محدوده دمایی 42 تا 70 درجه سانتیگراد
• دمای بهینه فعالیت آنزیم Reverse Transcriptase دمای 55 درجه سانتیگراد
• حساسیت بالا جهت سنجش RNA ویروسی یا RNA با غلظت کم
• استفاده از آنتی بادی اختصاصی علیه آنزیم Taq DNA polymerase جهت غیر فعال نگه داشتن آنزیم در دمای اتاق و در شروع سیکل اول دمایی
• عدم اتصال غیر اختصاصی پرایمرها در مرحله Real Time PCR به دلیل Hot Start بودن آنزیم
• انعطاف پذیری بالا جهت تنظیم میزان مناسب آنزیم جهت تشخیص RNA در مقادیر خیلی کم
در دو ویال (به جز نمونه و پرایمر) RT-qPCR حاوی تمامی مواد مورد نیاز برای انجام واکنش
• بازدهی بالای تولید محصول
• سرعت و دقت بالا حین انجام واکنش
• امکان تکرار پذیری بالا
• فاقد آلودگی با DNA باکتری
• پایداری بالای آنزیم در مقایسه با سایر محصولات مشابه
• قابل استفاده با تمامی دستگاههای استاندارد Real Time PCR
• قابل استفاده در آنالیز بیان ژنی , Single Cell RT-qPCR و کیت های تشخیص ویروس

جدول سفارش

شماره کاتالوگ حجم(mL) تعداد واکنش بسته بندی

ZV04011250

1 100 ری اکشن 20 مایکرولیتری 4ویال/بسته

جدول سازگاری

بروشور و اطلاعات

جدول INR

محصولات مرتبط