جستجو
جستجو

مسترمیکس SYBR GREEN

 

شرکت سازنده ZIST VIRAYESH
کشور سازنده ایران
کاربرد پیشرفت های اخیر در زمينه ی سیستم های انتقال انرژی فلورسانس این امکان را فراهم ساخته است که سنجش کمّی محصولات تولید شده به طورهمزمان با تکثیر قطعات انجام شود. در این سیستم ها از اولیگونوکلئوتید های اختصاصی توالی ها، برای تشخیص محصولات استفاده می شود که در هر سیکل از واکنش   PCRقادر به اندازه گیری میزان تابش فلورسانس درهر نمونه می باشد و به همین دلیل، تشخیص دقیق توالی هدف، همزمان با افزایش مقدار آن يا در حين واكنش امکان پذیر می باشد. اين پيشرفت ها منجر به معرفي روش پیشرفته تری به نام ریل تایم (Real-Time PCR ) گرديده است. مفهوم ریل تایم پی سی آر ، مشاهده ی لحظه به لحظه ی فرآیند PCR است

ویژگی ها

• حاوی آنزیم Taq DNA Polymerase تغییر یافته با سرعت بالای پردازش، حساس به مقادیر کم DNA الگو و مقاوم به انواع مهارکننده‌ها و حلال‌های آلی به جا مانده از فرآیند جداسازی DNA
• PCR efficiency بسیار بالا در محدوده غلظتی وسیع DNA الگو
• استفاده از آنتی بادی اختصاصی علیه آنزیم Taq DNA Polymerase جهت غیرفعال نگه داشتن آنزیم در دمای اتاق و در شروع سیکل اول دمایی
• عدم اتصال غیر اختصاصی پرایمرها به دلیل Hot Start بودن آنزیم
• امکان آماده سازی مخلوط واکنش در دمای اتاق
• حاوی رنگ فلورسنت SYBR Green با خلوص و حساسیت بالا و پس زمینه بسیار پایین
• حاوی تمامی مواد مورد نیاز برای انجام واکنش PCRبه جز نمونه و پرایمرها
• سرعت و دقت بالا حین انجام آزمایش
• امکان تکرارپذیری بالا

جدول سفارش

شماره کاتالوگ حجم(mL) تعداد واکنش ROX بسته بندی
ZV03021250 1.25 100واکنش 25مایکرولیتر 1.25میلی لیتر/ویال  , 5میلی لیتر/بسته
ZV03041250 1.25 100واکنش 25مایکرولیتر Low 1.25میلی لیتر/ویال, 5میلی لیتر/بسته
ZV3051250 1.25 100واکنش 25مایکرولیتر High 1.25میلی لیتر/ویال, 5میلی لیتر/بسته

جدول سازگاری

بروشور و اطلاعات

جدول INR

محصولات مرتبط